พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560  
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ปวช.-ปวส. แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมทรายทอง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก โดยมีนายมหิศร ปัตนราษฏร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทงการศึกษา ให้การต้อนรับ โดยมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 272 คน ระดับ ปวช. 88 คน ปวส. 124 คน และ หลักสูตรระยะสั้น 60 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ พร้องปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียน เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรีย
<< คลิกลิงค์เพิ่มเติม >>
วันที่ : 1 เม.ย. 2561 : 22:54  22170 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com