จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมมหกรรมคาราวานแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทำของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมมหกรรมคาราวานแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทำของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้  
วันนี้(1มี.ค.61) ณโรงแรมอิมพีเรียล นราธิวาส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมมหกรรมคาราวานแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทำของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการเปิดงานครั้งนี้ กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นนักเรียนระดับชั้นม.3และม.6 ครู จำนวน 600 คน อย่างไรก็ตามกิจกรรมครั้งนี้มีการจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ 108 อาชีพ และการสอนปฏิบัติเบื้องต้นของแต่ละแผนกวิชาทั้ง 2 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก และวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
วันที่ : 19 มี.ค. 2561 : 20:00  23857 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com