ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560  
เมื่อวันที่ 2 ก.พ 61  พิธีเปิด(แบบสากล) ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และเยี่ยมชม การแข่งแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงผลงานต่อสาธารณชน รวมทั้งเชิดชูเกียรติสมาชิกหรือหน่วยองค์การที่ประสบความสำเร็จ โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 375 แห่ง จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมงาน 6,037 คน
วันที่ : 3 ก.พ. 2561 : 20:14  28567 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com