จัดโครงการเปิดบ้านคนพันธุ์ R สู่ชุมชน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา เรียนสายอาชีพมากยิ่งขึ้น- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

จัดโครงการเปิดบ้านคนพันธุ์ R สู่ชุมชน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา เรียนสายอาชีพมากยิ่งขึ้น  
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จัดโครงการเปิดบ้านคนพันธุ์ R สู่ชุมชน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา เรียนสายอาชีพมากยิ่งขึ้น นายวิมุตติ อำนักมณี ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นประธานพิธีเปิด งานนิทรรศการโครงการเปิดบ้านคนพันธุ์ R สู่ชุมชน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และแขกจำนวนมากเข้าร่วมงาน นายมหิศร ปัตนราษศฏร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก กล่าวว่า โครงการเปิดบ้านคนพันธุ์ R เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ เพิ่มปริมาณผู้เรียน เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาวิชาชีพพื้นฐานให้กับนักเรียน อีกทั่งเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการและความสามารถของผู้เรียน ปรับเปลี่ยรนทัศนคติใหม่ในการเรียน สายอาชีพ โดยในช่วงบ่ายนั้นแผนกแต่ละแผนกได้มีการแนะนำและอธิบายการเรียนเกี่ยวกับสายอาชีพเบื้องต้นสำหรับนักเรียนที่มางานมหกรรมเปิดบ้านคนพันธ์R นั้น ณ หอประชุมทรายทอง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
วันที่ : 24 ม.ค. 2561 : 19:36  28657 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com