การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการคู่ขนาน - อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการคู่ขนาน   
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 นายไซนัล อาบีดีน ครู คศ.2 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการคู่ขนาน จัดตั้งกลุ่มอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันศึกษาปอเนาะและฝึกอาชีพกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ครั้งที่ 1/2561
วันที่ : 22 ม.ค. 2561 : 17:24  29084 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com