สรุปผลงานเด่น ปี 2560 - อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

สรุปผลงานเด่น ปี 2560   
สรุปผลงานเด่น ปี 2560 มีดังนี้ 1.จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดีได้สำเร็จ 2.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังอาชีวศึกษาจังหวัดชายแเนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส 3.เลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 4.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการ 5.ศึกษาดูงานต่างประเทศ คือเยอรมนี จีน ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย 6.ได้รับพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 7.ได้รับพิจารณาจากจังหวัดนราธิวาสเป็นข้าราชการดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8.ได้รับคัดเลือกเป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือระหว่างประเทศ 9.เป็นผู้อำนวยการศูนย์ SEC 10.วิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ 11.ได้รับรางวัลผู้บริหารลูกเสือดีเด่นจังหวัดนราธิวาส 12.โครงการห้องเรียนอาชีพ 13.เปิดสอนหลักสูตร ปตอ. 14.รางวัลอวท.ดีเด่นขนาดกลางระดับจังหวัด
วันที่ : 13 ม.ค. 2561 : 15:01  30163 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com