เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ - อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   
วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายมหิศร ปัตนราษฏร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี โดยมีหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานภารกิจที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการใช้ระบบ Big Data ด้วยนโยบายนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้จัดทำแผนพัฒนากำลังคนให้มีความสอดคล้องกับตลาดงานรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์หลัก โดยใช้ใช้ระบบ BiG data ซึ่งจะเกิดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย ทั้งฝ่ายที่ที่ต้องการกำลังคนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถให้ข้อมูลได้ทันที และสามารถตรวจสอบได้ว่ากำลังคนเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอก็สามารถจัดหาและพัฒนาแรงงานเพิ่มเติมได้ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้และการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง
วันที่ : 13 ม.ค. 2561 : 13:49  29556 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com