เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยม บรรยายพิเศษให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยม บรรยายพิเศษให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา  
นายณรงค์ แผ้วผลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยม บรรยายพิเศษให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
วันที่ : 20 ม.ค. 2563 : 15:34  322 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com