โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน  
วันศุกร์ที่27 ธันวาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลกร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562- 2 มกราคม 2563 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถให้แก่ประชาชน โดยมี นายวิมุตติ อำนักมณี ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงโกลก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก เป็นผู้กล่าวรายงาน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีเกียรติจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมเปิดโครงการฯในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หน้าวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก

 
วันที่ : 13 ม.ค. 2563 : 10:44  406 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com