จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีวิทายกรจากสถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก และ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีวิทายกรจากสถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก และ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้  
ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมือง และความมั่นคงของประเทศประกอบกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง จึงถูกชักจูงให้ใช้สิ่งเสพติดได้ง่าย จากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทำให้คนเกิดอารมณ์เครียด มีปัญหาทางด้านจิตใจ จึงหันไปใช้สิ่งเสพติดเพื่อลดความเครียดของจิตใจลง สภาพปัจจุบันปัญหายาเสพติดซึ่งมาในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ แพร่หลายเข้าไปสู่เยาวชนและสถานศึกษาต่าง ๆ มากจึงมีความจำเป็นที่จะหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าวมิให้เกิดขึ้น นั้น วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จึงได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีวิทายกรจากสถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก และ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส
เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
วันที่ : 14 พ.ย. 2562 : 20:44  965 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com