ได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เรียน และมอบเกียรติบัตรให้กับวิทยากร ในโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รายวิชา ตัดเย็บเสื้อผ้า- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

ได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เรียน และมอบเกียรติบัตรให้กับวิทยากร ในโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รายวิชา ตัดเย็บเสื้อผ้า  
วันที่ 6 กันยายน 2562 นายกัซฟี ดอแม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เรียน และมอบเกียรติบัตรให้กับวิทยากร ในโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รายวิชา ตัดเย็บเสื้อผ้า
วันที่ : 14 พ.ย. 2562 : 20:41  955 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com