โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) - อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center)   
วันนี้ 19 เมษายน 2562 โดย นายกัซฟี ดอแม รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ลงพื้นที่มอบน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์ทำขนมกล้วยฉาบภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการและพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา มีทักษะในการมีวิชาชีพที่เข้มข้น รวมถึงช่วยเหลือประชาชน ณ อบต ปูโยะ
<< คลิกดูภาพเพิ่ม >>

 
วันที่ : 20 พ.ค. 2562 : 11:23  4099 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com