จัดโครงการเปิดบ้านคนพันธุ์ R สู่ชุมชน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา เรียนสายอาชีพมากยิ่งขึ้น- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

จัดโครงการเปิดบ้านคนพันธุ์ R สู่ชุมชน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา เรียนสายอาชีพมากยิ่งขึ้น  
วิทยาลัยการอาชีพโก-ลก จัดโครงการเปิดบ้านคนพันธุ์ R สู่ชุมชน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา เรียนสายอาชีพมากยิ่งขึ้น วันนี้(30 ม.ค 62 ) ณ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สาขา 2 โครงการเปิดบ้านคนพันธุ์ R สู่ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป รู้จักวิทยาลัยอาชีพสุไหงโก-ลกมากยิ่งขึ้น สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา เรียนสายอาชีพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้เยาวชนร่วมฝึกอาชีพที่หลากหลายตามโครงการฯ และสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากนักศึกษา และเปิดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ  ลิ้งค์เพิ่มเติม คลิก
วันที่ : 11 ก.พ. 2562 : 10:13  6438 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com