วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลกMig สร้างอัลบั้ม

โครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแอพลิเคชั่นทางการศึกษา และพัฒนาด้านสื่อนวัตกรรม การเรียน การสอน  
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแอพลิเคชั่นกับการศึกษา เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแอพลิเคชั่นทางการศึกษา และพัฒนาด้านสื่อนวัตกรรม การเรียน การสอน การจัดการระบบทางด้าน งานเอกสารการทำงานและด้านอื่นๆเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาทวิภาคี แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น ปวช.3 ปวส.1 และ ปวส. โดยมีนายไซนัลอาบีดีน เจ๊ะแว ครู คศ.2 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ หอประชุมทรายทอง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
วันที่ : 27 2562 : 11:55  10383 ครั้ง


วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่