วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลกMig สร้างอัลบั้ม

จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมมหกรรมคาราวานแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทำของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้  
วันนี้(1มี.ค.61) ณโรงแรมอิมพีเรียล นราธิวาส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมมหกรรมคาราวานแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทำของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการเปิดงานครั้งนี้ กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นนักเรียนระดับชั้นม.3และม.6 ครู จำนวน 600 คน อย่างไรก็ตามกิจกรรมครั้งนี้มีการจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ 108 อาชีพ และการสอนปฏิบัติเบื้องต้นของแต่ละแผนกวิชาทั้ง 2 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก และวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
วันที่ : 19 2561 : 20:00  27440 ครั้ง


วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่