วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลกMig สร้างอัลบั้ม

ได้ออกติดตามโครงการฝึกอาชีพ และมอบอุปกรณ์เครื่องมือตัดผมชายให้กับนักเรียน โรงเรียน ตชด.  
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก_ลก ได้ออกติดตามโครงการฝึกอาชีพ
และมอบอุปกรณ์เครื่องมือตัดผมชายให้กับนักเรียน โรงเรียน ตชด.บ้านลีนานนท์ อำเภอสุคิริน จังหวังนราธิวาส
วันที่ : 3 2563 : 20:13  3270 ครั้ง


วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่