วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลกMig สร้างอัลบั้ม

โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562   
วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยการจัดโครงการสัมนานักเรียน นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในครั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 364 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จำนวน 154 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จำนวน 210 คน ซึ่งการจัดโครงการฯในครั้งนี้เพื่อติดตามผลและทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีกทั้งเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนรุ่นต่อไป
วันที่ : 14 2562 : 20:07  3028 ครั้ง


วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่