วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลกMig สร้างอัลบั้ม

" จิบกาแฟ แชร์ความคิด พิชิตงาน "  

วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 07.00-08.30น. ในทุกๆเดือนของอำเภอสุไหงโก-ลก จะมีหัวหน้าส่วนราชการในทุกหน่วยราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดภาคเอกชน-รัฐวิสาหกิจ ชมรมทุกชมรมต่างๆพบปะสังสรรค พูดคุย ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของหน่วยงานแต่ละหน่วยอย่างไม่เป็นทางการ โดยจะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดเลี่้ยงพบปะพูดคุย ในเดือนเมษายนนี้วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ภายใต้หัวข้อ " จิบกาแฟ แชร์ความคิด พิชิตงาน " ในส่วนของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก นายกัซฟี ดอแม รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก พร้อมนายอาทิตย์ รัตนสุริยารองผู้อำนวยการ คณะครู จนท ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นประธานในโครงการนี้ พร้อมทั้งหน่วยงานและชมรมต่างๆได้มีการบอกกล่าวและประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆของแต่ละหน่วยงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สาขา 2

วันที่ : 17 2562 : 13:15  8693 ครั้ง


วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่