วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลกMig สร้างอัลบั้ม

ข้าร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวรประจำอำเภอรามัน ประจำปีงบประมาณ 2562   
วันนี้ 2 เมษายน 2562นายกัซฟี ดอแม รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวรประจำอำเภอรามัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายบริการ Top Up ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ วิทยาลัยการอาชีพรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
วันที่ : 6 2562 : 10:10  9263 ครั้ง


วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่